<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2

Süzgeçler

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu belge, Apache’de süzgeç kullanımı hakkındadır.

top

Apache 2’de Süzme İşlemi

Apache 2.0 ve sonrasında mevcut olan Süzgeç Zinciri, uygulamaların nereden geldiğine bakmaksızın gelen ve giden verileri oldukça esnek ve yapılandırılabilir tarzda işlemesini mümkün kılar. Böylece, gelen veriyi bir takım ön işlemlerden geçirebilir, giden veriyi de son bir defa bazı işlemlere sokabiliriz. Bu işlem temel olarak geleneksel istek işleme aşamalarından bağımsızdır.

Süzgeçler, İstek işleme eksenine dik bir veri eksenine peş peşe  yerleştirilebilir.

Standard Apache dağıtımıyla gelen süzgeç uygulamalarından bazıları:

Apache, bunlardan başka, bayt dizilerinin elde edilmesi ve içeriğin bölünmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek için bir takım dahili süzgeçler de kullanabilir.

Üçüncü parti süzgeç modülleri tarafından gerçeklenmiş çok geniş bir uygulama alanı mevcuttur; modules.apache.org ve benzerlerinden temin edilebilecek bu tür modüllerden bazılarının uygulama alanları:

top

Akıllı Süzme

Farklı süzgeç üreticilerinin uygulamaları istek işlemenin durumuna  bağlı olarak akıllıca uygulanabilir.

mod_filter, Apache 2.1 ve sonrasında mevcut olup, süzgeç zincirinin çalışma anında devingen olarak yapılandırılabilmesini mümkün kılar. Böylece, örneğin, bir vekili, özgün sunucunun ne göndereceğini bilmeden HTML’yi bir HTML süzgeciyle yazmaya ve JPEG resimleri tamamen farklı bir süzgeçten geçirmeye ayarlayabilirsiniz. Bu, asıl içeriğe bağlı olarak çalışma anında içeriği farklı içerik sağlayıcılara dağıtan bir süzgeç düzeneği kullanılarak çalışır. Bir süzgeç, doğrudan zincire yerleştirilip koşulsuz olarak çalıştırılabileceği gibi bir içerik sağlayıcı gibi kullanılarak zincire devingen olarak yerleştirilebilir. Örneğin:

top

Süzgeçlerin Kullanımı

Süzgeçler iki şekilde kullanılır: Basit ve Devingen. Genelde ikisinden biri kullanılır; karışık kullanılırsa istenmeyen sonuçlara yol açabilir (ise de, basit girdi süzme ile çıktı süzme işlemi basit olsun olmasın karışık kullanılabilir).

Basit yol, girdi süzgeçlerini yapılandırmanın tek yoludur ve bir durağan süzgeç zincirinin gerektiği yerlerde çıktı süzgeçleri için yeterlidir. İlgili yönergeler: SetInputFilter, SetOutputFilter, AddInputFilter, AddOutputFilter, RemoveInputFilter ve RemoveOutputFilter.

Devingen yol, mod_filter belgesinde açıklandığı gibi, çıktı süzgeçlerinin hem durağan hem de esnek ve devingen olarak yapılandırılabilmesini mümkün kılar. İlgili yönergeler: FilterChain, FilterDeclare ve FilterProvider.

AddOutputFilterByType yönergesi hala desteklenmekteyse de sorun çıkarabilmesi sebebiyle kullanımı artık önerilmemektedir. Onun yerine devingen yapılandırma kullanınız.

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr